جهت پیش ثبت نام در دبیرستان پروفسور سمیعی ، لطفا فرم زیر را کامل نمایید و منتظر تماس از سوی مدرسه باشید. دقت داشته باشید که صرفا تکمیل این فرم به معنای ثبت نام قطعی نبوده و پروسه ثبت نام پس از انجام مصاحبه های علمی و مشاوره ای که به تایید مدرسه رسیده باشد ، انجام خواهد شد. با سپاس از شکیبایی شما