نظر خواهی از دانش آموزان سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰

دانش آموز  عزیز
این نظرخواهی به منظور بالابردن کیفیت سطح آموزش و همینطور استفاده از پیشنهادات شما طراحی شده است.

اطلاعات شما نزد کادر اجرایی و فناوری این دبیرستان محفوظ می ماند و صرفا میانگین نظرات دانش آموزان در قالب یک کارنامه به استحضار دبیر خواهد رسید.

دقت داشته باشید سوالات را با توجه به بازخوردی که از دبیر خود دارید پاسخ دهید.

هر دانش آموز فقط یکبار می تواند این فرم را تکمیل نماید و خواهشمندیم با صبر و حوصله به تمامی سوالات پاسخ دهید.

۵ بالاترین امتیاز و ۱ کمترین می باشد.