پیش ثبت نام

دانش آموزان متقاضی ثبت نام در دبیرستان پروفسور سمیعی می توانند با تکمیل فرم زیر فرآیند پیش ثبت نام خود را انجام دهند.

دقت داشته باشید تکمیل این فرم به منزله ثبت نام قطعی نیست و بدلیل تقاضای بالای ثبت نام ممکن است فرآیند نوبت دهی و دعوت به مصاحبه کمی به طول بیانجامد . شایان ذکر است که اولویت ثبت نام با دانش آموزانی است که زودتر ثبت نام نموده اند و در مراحل مصاحبه پذیرفته شوند ازاین رو پیشاپیش از دانش آموزانی که پس از تکمیل ظرفیت، ثبت نام میکنند عذر خواهی می نماییم.

ثبت نام پایه هفتم تکمیل شد