دپارتمان آموزش مجموعه آموزشی پروفسور سمیعی رشت

کادر آموزشی و اجرایی دبیرستان دوره دوم پروفسور سمیعی رشت
فریمان طهماسبی
دبیر ریاضی
مشاهده صفحه شخصی
داود بابایی نژاد
دبیر ریاضی
صفحه شخصی دبیر
ناصر نصیری
دبیر ریاضی
صفحه شخصی دبیر
علی حنیفه پور
دبیر هندسه تحلیلی و گسسته
صفحه شخصی دبیر
یاسر حسن پور
دبیر ریاضی
صفحه شخصی دبیر
علیرضا یعقوبی
دبیر ریاضی
صفحه شخصی دبیر
روئین نیک بین
دبیر هندسه و آمار
صفحه شخصی دبیر
علیرضا زرینی
دبیر فیزیک
صفحه شخصی دبیر
حسین سماکچی
دبیر فیزیک
صفحه شخصی دبیر
محمد اولیایی
دبیر فیزیک
صفحه شخصی دبیر
شایان عطری
دبیر فیزیک
صفحه شخصی دبیر
حمید نیک نفس
دبیر شیمی
صفحه شخصی دبیر
مهدی نوروزی
دبیر شیمی
صفحه شخصی دبیر
میلاد خشنود
دبیر شیمی
صفحه شخصی دبیر
حبیب فتحی دخت
دبیر شیمی
صفحه شخصی دبیر
محمد کریمی
دبیر زیست شناسی
ارسلان محلی
دبیر زیست شناسی
صفحه شخصی دبیر
روزبهان خائفی
دبیر زیست شناسی
صفحه شخصی دبیر
کیان محسن زاده
دبیر زمین شناسی
صفحه شخصی دبیر
فرهاد نصیری کما
دبیر ادبیات
صفحه شخصی دبیر
محمد رضا مهدوی
دبیر ادبیات
صفحه شخصی دبیر
میلاد حجرین
دبیر ادبیات
صفحه شخصی دبیر
نادر عاشوردخت
دبیر ادبیات
صفحه شخصی دبیر
مهدی بحری
دبیر زبان انگلیسی
صفحه شخصی دبیر
نوید مقصود
دبیر زبان انگلیسی
صفحه شخصی دبیر
الیاس دوستی
دبیر زبان خارجه
صفحه شخصی دبیر
محمد شیعه نژاد
دبیر زبان خارجه
صفحه شخصی دبیر
سید کافی ثارالهی
دبیر معارف اسلامی
صفحه شخصی دبیر
هادی آبانگاه
دبیر معارف اسلامی
صفحه شخصی دبیر
وحید سلیقه
دبیر عربی
صفحه شخصی دبیر
محمد نصیری
دبیر عربی
صفحه شخصی دبیر
حسن نعمتی
دبیر عربی
صفحه شخصی دبیر
اسماعیل قربانی زاد
دبیر عربی
صفحه شخصی دبیر
حسین شعبانی نژاد
دبیر عربی
صفحه شخصی دبیر
محمدرضا طالبی
دبیر تاریخ
صفحه شخصی دبیر
یاسر یونس زاده
دبیر تربیت بدنی
صفحه شخصی دبیر
مهرداد بصیری
دبیر جغرافیا
صفحه شخصی دبیر
غلامرضا صدقی
دبیر آمادگی دفاعی
صفحه شخصی دبیر
آرمان بابایی صداقت
دبیر هنر
صفحه شخصی دبیر
عمار شیخی
دبیر آزمایشگاه
صفحه شخصی دبیر
رضا جانعلی پور
مشاور
صفحه شخصی
رضا عشوری
مشاور
صفحه شخصی
ابراهیم عشقی
مدیر دبیرستان
صفحه شخصی مدیر
احمد سیاح
معاون آموزشی
صفحه شخصی معاون
حجت پوروهاب
معاون آموزشی
صفحه شخصی معاون
علیرضا بحری
مدیر امور مالی
صفحه شخصی
حسن شباندوست
معاون پرورشی
صفحه شخصی معاون
احمد نورمقدم
معاون اجرایی
صفحه شخصی معاون
مهیار قلی پور
معاون مالی و فناوری اطلاعات
صفحه شخصی
کادر آموزشی و اجرایی دبیرستان دوره اول پروفسور سمیعی رشت
دامون برزو
دبیر ریاضی
صفحه شخصی
علیرضا یعقوبی
دبیر ریاضی
صفحه شخصی
جواد عزیزی
دبیر ریاضی
صفحه شخصی
محمد حسین زاده
دبیر ریاضی
صفحه شخصی
سید امیر میرموید
دبیر ریاضی
صفحه شخصی
حمزه طلب نواز
دبیر ریاضی
صفحه شخصی
آرمین رشید شمالی
ریاضی
صفحه شخصی دبیر
فراز پور واحدی
دبیر فیزیک
صفحه شخصی
محمدرضا کاظمیان
دبیر فیزیک
صفحه شخصی
شایان عطری
دبیر فیزیک
صفحه شخصی
فرزان صمدانی
دبیر فیزیک
صفحه شخصی
میلاد خشنود
دبیر شیمی
صفحه شخصی دبیر
سید میثم حافظی
دبیر شیمی
صفحه شخصی دبیر
حبیب فتحی دخت
دبیر شیمی
ارسلان عزیززاده
دبیر شیمی
روزبهان خائفی
دبیر زیست شناسی
صفحه شخصی دبیر
محمد امین فدایی فرقان
دبیر زیست شناسی
civilica PageLinkedIn Page
ستار جانعلی پور
دبیر زیست شناسی
صفحه شخصی دبیر
نادر عاشوردخت
دبیر ادبیات
صفحه شخصی دبیر
میلاد حجرین
دبیر ادبیات
صفحه شخصی دبیر
نصیر نصیری کما
دبیر ادبیات
صفحه شخصی دبیر
قوام محمدی
دبیر ادبیات
صفحه شخصی دبیر
نوید مقصود
دبیر زبان خارجه
صفحه شخصی دبیر
ابراهیم رنجبر
دبیر زبان خارجه
صفحه شخصی دبیر
محمد شیعه نژاد
دبیر زبان خارجه
صفحه شخصی دبیر
مجید خطیبی
دبیر زبان خارجه
صفحه شخصی دبیر
سید عباس مصطفوی
دبیر پیام های آسمانی
صفحه شخصی دبیر
محمد علی حامی
دبیر قرآن
صفحه شخصی دبیر
مرتضی حضرتی
دبیر پیام های آسمانی
صفحه شخصی دبیر
محمد روزبه نژاد
دبیر پیام های آسمانی
صفحه شخصی دبیر
حسن نعمتی
دبیر عربی
صفحه شخصی دبیر
مسعود کاظمی
دبیر عربی
صفحه شخصی دبیر
عطاالله نظری
دبیر عربی
صفحه شخصی دبیر
محمد علی قلی نیا
دبیر آمادگی دفاعی
سعید لطیفی
دبیر تربیت بدنی
صفحه شخصی دبیر
علیرضا جوادی
دبیر تفکر و سبک زندگی
صفحه شخصی دبیر
مهیار قلی پور
دبیر کار و فناوری
صفحه شخصی دبیر
رحمت الله آزاد نیا
دبیر مطالعات اجتماعی
صفحه شخصی دبیر
منوچهر طاهری
دبیر مطالعات اجتماعی
صفحه شخصی دبیر
آرمان بابایی صداقت
دبیر هنر
صفحه شخصی دبیر
مرتضی جانعلی پور
دبیر کار و فناوری
صفحه شخصی دبیر
ایرج ارشادی
دبیر کار و فناوری
صفحه شخصی دبیر
احمد آقائی
دبیر مطالعات اجتماعی
صفحه شخصی دبیر
عباس افق
دبیر هنر
صفحه شخصی دبیر
رضا عشوری
مشاور
صفحه شخصی مشاور
پیروز رضا پور
مشاور
صفحه شخصی مشاور
علیرضا بحری
مدیر
صفحه شخصی مدیر
علی رضامهدی
معاون آموزشی
صفحه شخصی معاون
آرش بالازاده
معاون پرورشی و فناوری
صفحه شخصی معاون
حجت صمدی
معاون اجرایی
صفحه شخصی معاون
مرتضی جانعلی پور
معاون فناوری اطلاعات و مالی
صفحه شخصی معاون